Algemene voorwaarden en bepalingen

 

Bij deelname aan een les, clinic, lezing, workshop of ander evenement verklaart de deelnemer/klant met onderstaande voorwaarden in te stemmen. Deze voorwaarden zijn altijd beschikbaar op de website. Freestyle with your horse gaat ervan uit dat elke deelnemer deze heeft gelezen en heeft goedgekeurd. Heb je naar aanleiding hiervan vragen, neem dan gerust contact op.

 

Lessen: De duur van een les is ca. 1 uur korter/langer na overleg. Tijdens het volgen van een les is bij het onderdeel rijden het dragen van een veiligheidscap verplicht. Bij het onderdeel grondwerk en dubbele lange lijnen wordt het dragen van handschoenen sterk aangeraden. Betaling vindt plaats in contanten dan wel door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door freestyle with your horse aangegeven rekeningnummer. Lessen kunnen ter plaatse contant en gepast op de dag zelf worden afgerekend, workshops dienen minimaal 1 week voor aanvang te zijn betaald. Prijzen op deze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief reiskosten, typefouten voorbehouden. Tariefwijzigingen voorbehouden. Prijswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren kenbaar gemaakt.

Je hebt het meeste profijt van je les als je paard op het afgesproken tijdstip gepoetst/gezadeld is zodat we direct aan de slag kunnen.

 

Annulering

Bij annulering van een les binnen 24 uur wordt de les alsnog voor 100% in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24-36 uur wordt 50% van de les in rekening gebracht. Natuurlijk is het altijd mogelijk om een vervanger (stalgenoot, bijrijder) aan te melden voor jouw les. Freestyle with your horse behoudt zich het recht voor om een les en/of workshop te annuleren bij onvoldoende deelname, ziekte of overmacht. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt uiteraard teruggestort.

 

Aansprakelijkheid

Deelname aan een les of workshop is geheel voor eigen risico. Freestyle with your horse is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade die optreden voor, na of tijdens lessen en workshops. Ruiters, begeleiders en paarden dienen WA-verzekerd te zijn.

 

Deze website is van de eigenaar van www.freestylewithyourhorse.nl. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Freestyle with your horse is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. Freestyle with your horse behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzigingen buiten het domein) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Freestyle with your horse niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

 

Copyrights

Op de inhoud van deze site rusten eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudingen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Freestyle with your horse.

 

KVK 72835648

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb